„MM – Projekt”
Projektowanie i Konsulting
w Inżynierii Lądowej
Michał Michniewicz

Twoja wizja
z naszym wsparciem
stanie się realna…

Zakres oferowanych usług

Analizy i doradztwo
 • analizy, koncepcje i wyceny inwestycji

 • prognozy i analizy ruchu 

 • kosztorysowanie robót budowlanych

 • weryfikacja dokumentacji projektowych

 • przygotowanie dokumentów wyjściowych (mapy, pomiary, inwentaryzacje, badania geotechniczne itp.)

 • uzyskiwanie decyzji, uzgodnień opinii i zatwierdzeń dla projektowanych rozwiązań i inwestycji

Projektowanie
 • realizacja wszelkich etapów dokumentacji projektowej w branży drogowej oraz w branżach towarzyszących 

 • projekty przebudowy kolidujących urządzeń oraz wszelkich elementów zagospodarowania terenu

 • projekty stałej organizacji ruchu oraz na czas realizacji robót

 • projekty sygnalizacji świetlne

.

Nadzory
 • sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie dróg oraz w branżach towarzyszących

 • optymalizacje rozwiązań oraz opracowywanie rozwiązań zamiennych

 • pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie dróg oraz w branżach towarzyszących

 • doradztwo i organizacja podstawowego zakresu badań terenowych

Przykłady projektów

Odcinki liniowe dróg i ulic

Układy komunikacyjne i skrzyżowania

Place i parkingi

„MM – Projekt”

Projektowanie i Konsulting w Inżynierii Lądowej

Michał Michniewicz

tel. +48 693 391 964
e-mail:  biuro@mm-p.pl

Zapraszamy do naszego biura:
ul. Hugona Kołłątaja 1 lok. 25
05-400 Otwock

NIP: 8132845460
REGON: 146653826

Adres korespondecyjny:
ul. Krótka 7b lok. 13
05-400 Otwock