O nas

„MM – Projekt”

Firma powstała w maju 2013 r. w Otwocku w czasie kryzysu na rynku pracy w branży inżynierskiej związanej z infrastrukturą. Kryzys miał miejsce bezpośrednio po zakończeniu realizacji dużych zadań inwestycyjnych w związku z organizacją „Euro 2012” w naszym kraju. 

Działalność firmy oparta była od początku na realizacji projektów dla zarządców dróg lokalnych, tj. gmin, miast i powiatów. Mimo sporej konkurencji na rynku, na którym warunki dyktowała najniższa cena, firma sukcesywnie rozwijała się rozbudowując zespół osób i ofertę jednocześnie realizując coraz więcej i coraz większych projektów jednocześnie stale podnosząc standard obsługi oraz jakość usług. 

Obecnie firma „MM-Projekt” realizuje projekty dla sektora publicznego jak i komercyjnego. Zakres usług obejmuje realizację projektów począwszy od niewielkich dróg gminnych czy dróg powiatowych, po projekty lotniskowe czy weryfikacje dokumentacji dróg ekspresowych, działając jednocześnie w zakresie sprawowania nadzorów autorskich i inwestorskich. Firma realizuje wielobranżowe dokumentacje niezbędne na każdym etapie procesu budowlanego, dzięki zespołowi specjalistów pracujących na profesjonalnych narzędziach inżynierskich.

MICHAŁ MICHNIEWICZ

Założyciel, właściciel i główny projektant firmy „MM – Projekt”. Ukończył Inżynierię Komunikacyjną na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Pracę w zawodzie podjął jeszcze w czasie ostatnich lat studiów. Stopniowy rozwój i zdobywane doświadczenie zarówno w tworzeniu projektów jak i w ich realizacji na budowie pozwoliły na zdobycie uprawnień budowlanych w zakresie projektowania dróg. Staje się to podstawą do samodzielnego projektowania, kierowania zespołem projektowym i zarządzania wielobranżowymi projektami.

Do momentu podjęcia decyzji o założeniu firmy „MM – Projekt” i działalności na własną rękę, pracował dla dużych korporacji inżynierskich współtworząc działy drogowe i realizując szereg wielobranżowych projektów dróg i ulic oraz lotnisk. Realizując projekty w ramach własnej działalności zdobył uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie dróg co pozwala rozszerzyć ofertę o sprawowanie nadzorów inwestorskich i poszerzanie wiedzy i doświadczenia wdrażanego również w projektowaniu.

„MM – Projekt”

Projektowanie i Konsulting w Inżynierii Lądowej

Michał Michniewicz

tel. +48 693 391 964
e-mail:  biuro@mm-p.pl

Zapraszamy do naszego biura:
ul. Reymonta 17a
05-400 Otwock

NIP: 8132845460
REGON: 146653826

Adres korespondecyjny:
ul. Krótka 7b lok. 13
05-400 Otwock