Realizacje

Przez kolejne lata naszej działalności na rynku zrealizowaliśmy dziesiątki różnorodnych projektów dla sektora publicznego i komercyjnego.

Efekty naszej pracy to szereg odcinków liniowych dróg i ulic, układy komunikacyjne i skrzyżowania, place i parkingi, nawierzchnie lotniskowe, chodniki, ciągi pieszo rowerowe oraz drogi rowerowe, alejki parkowe i place i wiele innych.

Najciekawsze projekty

Poniżej lista najciekawszych naszym zdaniem realizacji, których jesteśmy autorami lub współtwórcami. Wiele z tych projektów zostało już zrealizowanych, część inwestycji jest w trakcie przygotowywania, inne uszczegóławiamy i przygotowujemy dla inwestorów.

Odcinki liniowe dróg i ulic

 • Projekt ul. Ługi na odcinku od ul. Okrzei do ul. Danuty w Otwocku.
 • Projekt ul. Długiej w Zakręcie w gminie Wiązowna wraz z dojazdami .
 • Układ dróg zakładowych o nawierzchni betonowej na terenie składu paliw w Porażynie.
 • Projekty ul. Mickiewicza, ul. Mazowieckiej, ul. Pokojowej, ul. Wrońskiego,
  ul. Konarskiego itd. w Otwocku.
 • Projekt ul. Krótkiej w Góraszce i odcinka ul. Pięknej w Majdanie w gminie Wiązowna.

Aleje parkowe i place

 • Projekt alejek parkowych i placów w parku miejskim w Otwocku wraz z parkingiem w ul. Pułaskiego.

 • Projekt alejek parkowych i placów w parku w Mszczonowie wraz z parkingiem przy kościele.

 • Projekt alejek parkowych i placów w parku „Środula” w Sosnowcu.

Układy komunikacyjne i skrzyżowania

 • Projekt bezkolizyjnego rozwiązania układu komunikacyjnego w rejonie likwidowanego przejazdu kolejowego w ciągu ul. Konarskiego w Dębicy.

 • Projekt bezkolizyjnego rozwiązania układu komunikacyjnego w rejonie przebudowywanego przejazdu kolejowego w ciągu ul. 1 Maja w Dębicy.

 • Koncepcja bezkolizyjnego przejazdu przez linię kolejową w Celestynowie.

 • Projekt ronda na skrzyżowaniu ul. Batorego, ul. Karczewskiej i ul. Matejki w Otwocku.

 • Projekt ronda na skrzyżowaniu ul. Stare Miasto i ul. Żaboklickiego w Karczewie.

Chodniki, ciągi pieszo rowerowe i drogi rowerowe

 • Projekt przebudowy chodnika w ciągu ul. Bema w Józefowie.

 • Projekt ciągu pieszo rowerowego przy drodze powiatowej nr 2709W na terenie gminy Wiązowna.

 • Program funkcjonalno użytkowy dla układu dróg rowerowych na obszarze miasta Józefowa.

Place i parkingi

 • Projekt budowy układu komunikacyjnego oraz parkingów w związku z budową parku handlowego w Toruniu.

 • Projekt przebudowy układu komunikacyjnego oraz parkingów w związku z rozbudową CH Targówek w Warszawie.

Nawierzchnie lotniskowe

 • Projekty lądowisk dla potrzeb LPR na lotniskach cywilnych.  

 • Projekt oznakowania drogi startowej na lotnisku Dajtki w Olsztynie.

 • Projekt budowy nowej drogi patrolowej wraz z utwardzonymi placami składowania śniegu na lotnisku im. Chopina w Warszawie.

 • Koncepcja lokalizacji i układu nawierzchni lotniskowych na lotnisku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie zlokalizowanym w Depułtyczach Królewskich.

Przykłady projektów

„MM – Projekt”

Projektowanie i Konsulting w Inżynierii Lądowej

Michał Michniewicz

tel. +48 693 391 964
e-mail:  biuro@mm-p.pl

Zapraszamy do naszego biura:
ul. Reymonta 17a
05-400 Otwock

NIP: 8132845460
REGON: 146653826

Adres korespondecyjny:
ul. Krótka 7b lok. 13
05-400 Otwock