Oferta

Świadczymy usługi w zakresie projektowania i konsultingu w inżynierii lądowej ze szczególnym ukierunkowaniem na inżynierię komunikacyjną.

Nasz zespół budują profesjonaliści specjalizujący się w projektowaniu dróg i nadzorowaniu ich budowy oraz eksperci od wszelkiego rodzaju analiz, wycen i kosztorysowania. Współpracujemy ze specjalistami wszelkich branż towarzyszących.

Towarzyszymy  inwestorowi w czasie całego procesu budowlanego, od wstępnych analiz, pomiarów i koncepcji, poprzez opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w poszczególnych stadiach, uzyskanie stosownych dokumentów formalnych i pozwoleń po nadzór nad realizacją inwestycji.

Zakres oferowanych usług

Analizy i Doradztwo

Analizy, koncepcje i wyceny inwestycji:

 • opracowywanie programów funkcjonalno użytkowych
 • wykonywanie analiz ilościowych i kosztowych
 • wstępne założenia koncepcyjne

Prognozy i analizy ruchu:

 • pomiary ruchu

 • analizy i prognozowanie ruchu

 • analiza trajektorii ruchu pojazdów

Kosztorysowanie robót budowlanych:

 • wykonywanie przedmiarów i kosztorysów
 • przedmiarowanie na potrzeby ofertowania

Weryfikacja dokumentacji projektowych:

 • sprawdzanie dokumentacji projektowej pod względem formalnym i technicznym

 • weryfikacja dokumentacji pod kontem zgodności z kontraktem

Przygotowanie dokumentów wyjściowych do projektowania:

 • opracowywanie pomiarów i map niezbędnych do realizacji projektu
 • wykonywanie inwentaryzacji obiektów w terenie,
 • opracowywanie badań i opinii geotechnicznych

Uzyskiwanie wymaganych prawem decyzji, uzgodnień opinii i zatwierdzeń

Projektowanie

Realizacja dokumentacji projektowej wszystkich stadiów:

 • projekty koncepcyjne
 • projekty budowlane
 • projekty wykonawcze
 • dokumentacje przetargowe
 • dokumentacje powykonawcze

Realizacja projektów branży drogowej oraz w branżach towarzyszących:

 • projekty przebudowy kolizji sieci uzbrojenia terenu
 • obiekty inżynierskie
 • inwentaryzacje i gospodarka zielenią
 • projekty oświetlenia

Projekty organizacji ruchu:

 • projekty stałej organizacji ruchu
 • projekty organizacji ruchu na czas realizacji robót
 • projekty sygnalizacji świetlnej
 • projekty instalacji sygnalizacji świetlnej
 • pomiary, analizy i prognozy ruchu

Nadzory

Sprawowanie nadzoru autorskiego:

 • nadzór autorski nad własnymi projektami w zakresie wszystkich branż
 • zastępczy nadzór autorski nad projektami innych autorów
 • optymalizacje rozwiązań projektowych z uwagi na koszty
 • opracowywanie rozwiązań zamiennych

Pełnienie nadzoru inwestorskiego:

 • nadzór inwestorski w zakresie dróg oraz w branżach towarzyszących

Badania terenowe:

 • doradztwo w zakresie doboru sposobu i rodzaju badań
 • organizacja podstawowego zakresu badań terenowych

„MM – Projekt”

Projektowanie i Konsulting w Inżynierii Lądowej

Michał Michniewicz

tel. +48 693 391 964
e-mail:  biuro@mm-p.pl

Zapraszamy do naszego biura:
ul. Reymonta 17a
05-400 Otwock

NIP: 8132845460
REGON: 146653826

Adres korespondecyjny:
ul. Krótka 7b lok. 13
05-400 Otwock