"MM - Projekt"

"MM - Projekt"   Projektowanie i Konsulting

w Inżynierii Lądowej Michał Michniewicz

ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG:

NADZORY:

 

 • sprawowanie nadzoru autorskiego

  • nadzór autorski nad własnymi projektami w zakresie wszystkich branż

  • zastępczy nadzór autorski nad projektami innych autorów 

  • optymalizacje rozwiązań projektowych z uwagi na koszty

  • opracowywanie rozwiązań zamiennych 

 • pełnienie nadzoru inwestorskiego

  • nadzór inwestorski w zakresie dróg oraz w branżach towarzyszących

 • badania terenowe

  • doradztwo w zakresie doboru sposobu i rodzaju badań

  • organizacja podstawowego zakresu badań terenowych

PROJEKTOWANIE:

 

 • realizacja dokumentacji projektowej wszystkich stadiów  

  • projekty koncepcyjne

  • projekty budowlane

  • projekty wykonawcze

  • dokumentacje przetargowe

  • dokumentacje powykonawcze

 • realizacja projektów branży drogowej oraz w branżach towarzyszących

  • projekty przebudowy kolizji sieci uzbrojenia terenu

  • obiekty inżynierskie

  • inwentaryzacje i gospodarka zielenią

  • projekty oświetlenia

 • projekty organizacji ruchu

  • projekty stałej organizacji ruchu

  • projekty organizacji ruchu na czas realizacji robót

  • projekty sygnalizacji świetlnej

  • projekty instalacji sygnalizacji świetlnej

  • pomiary, analizy i prognozy ruchu

ANALIZY I DORADZTWO:

 

 • analizy, koncepcje i wyceny inwestycji

  • opracowywanie programów funkcjonalno użytkowych

  • wykonywanie analiz ilościowych i kosztowych

  • wstępne założenia koncepcyjne

 • prognozy i analizy ruchu 

  • pomiary ruchu

  • analizy i prognozowanie ruchu

  • analiza trajektorii ruchu pojazdów

 • kosztorysowanie robót budowlanych

  • wykonywanie przedmiarów i kosztorysów

  • przedmiarowanie na potrzeby ofertowania

 • weryfikacja dokumentacji projektowych

  • sprawdzanie dokumentacji projektowej pod względem formalnym i technicznym

  • weryfikacja dokumentacji pod kontem zgodności z kontraktem

 • przygotowanie dokumentów wyjściowych do projektowania

  • opracowywanie pomiarów i map niezbędnych do realizacji projektu

  • wykonywanie inwentaryzacji obiektów w terenie,

  • opracowywanie badań i opinii geotechnicznych 

 • uzyskiwanie wymaganych prawem decyzji, uzgodnień opinii i zatwierdzeń

OFERTA

Świadczymy usługi w zakresie projektowania i konsultingu w inżynierii lądowej ze szczególnym ukierunkowaniem na inżynierię komunikacyjną.

Nasz zespół budują profesjonaliści specjalizujący się w projektowaniu dróg i nadzorowaniu ich budowy,
oraz eksperci od wszelkiego rodzaju analiz, wycen i kosztorysowania. Współpracujemy ze specjalistami wszelkich branż towarzyszących.

Towarzyszymy  inwestorowi w czasie całego procesu budowlanego, od wstępnych analiz, pomiarów i koncepcji, poprzez opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w poszczególnych stadiach, uzyskanie stosownych dokumentów formalnych i pozwoleń
po nadzór nad realizacją inwestycji.

Copyright 2018 | Created with WebWave

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KONTAKT:

"MM-Projekt"  Projektowanie i Konsulting w Inżynierii Lądowej Michał Michniewicz


tel. +48  693 391 964

e-mail:  biuro@mm-p.pl


Adres siedziby oraz korespondencyjny:

ul. Krótka 7B lok. 13,

05-400 Otwock


Adres biura:

ul. Hugona Kołłątaja 1 lok. 25,

05-400 Otwock


NIP 8132845460    REGON 146653826

DANE FIRMY:

MENU: